Electro Duyckers BV
Molensingel 69
6229 PC Maastricht

T. 043-365 22 10
F. 043-365 25 05
M. electro@duyckers.nl

Brandmeld- / Ontruiminginstallatie

Een brandmeldcentrale is een centrale waar signalen van rookmelders en handbrandmelders samenkomen; brandmeldsystemen bevinden zich zowel in particuliere woningen alsook in horecaobjecten en (industriële) ondernemingen.

 

 

 

Bij onverhoopte brand activeert de brandmeldcentrale sirenes, flitslichten, worden nooduitgangen ontgrendeld enz; de alarmcentrale kan eveneens gekoppeld worden aan een PAC (Particulier Alarm Centrale) danwel in complexe installaties aan de brandweercentrale.

 

Electro Duyckers BV is sedert jaren uw professionele partner in deze, graag verzorgen wij een uitgebreid ontwerp met bijbehorende offerte in deze.