Electro Duyckers BV
Molensingel 69
6229 PC Maastricht

T. 043-365 22 10
F. 043-365 25 05
M. electro@duyckers.nl

Duurzame energie

De vraag waarom duurzame energie kan vanuit verschillende manieren benaderd worden. Allereerst is duurzame energie natuurlijk van groot belang voor onze toekomst, aangezien de fossiele brandstoffen ooit op zullen raken; duurzame energie is daar in tegen voor menselijke begrippen haast oneindig, waardoor dit altijd gebruikt kan worden.

 

Een andere zeer belangrijke reden om voor duurzame energie te kiezen is de ernstige belasting voor het milieu bij gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas, olie, steenkool e.d.). Vooral de uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu, wat bij onverminderd verbruik zelfs tot klimaatverandering zou kunnen leiden. Het huidige broeikaseffect is hiervan het duidelijke voorbeeld wereldwijd.

 

De overheid en bedrijven zijn inmiddels druk bezig op het gebied van duurzame energie, maar ook de eindgebruiker / consument zelf kan hieraan een bijdrage leveren; voordeel voor de eindgebruiker / consument is dat deze er zelfs nog financieel voordeel uit kan halen als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van zonne-energie, dit vanwege de eventuele subsidies van de overheid in deze.